Logo SOC

 

Sol·licitud de participació per a la provisió temporal de llocs de treball
Tècnic/a de gestió, A2-18, a l'Oficina de Treball de Tàrrega, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Dades personalsExperiència professional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya*
Ubicació
 
 
 

 
 
Vinculació actual amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 
 

 

 

 
Informació complementària

Experiència professional

 
 
 
 
 
 
Dades acadèmiques
 

 
 
 

 
Formació complementària
 
Llengües
 
 
 Informàtica
 

 
 


 
Documentació annexa
A l'apartat "Curriculum ATRI" : el currículum generat per ATRI (format pdf). Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació/expedient/consulta de dades/ imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al formulari. Comproveu que estigui actualitzat.

A l'apartat "Curriculum personal": el vostre currículum personal, amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat.

Autoritzo al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a consultar, per mitjans electrònics, la següent informació, quan sigui necessària: 
 

 


SI
NO
 


SI
NO
 


SI
NO
 

 

 

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris


 Manifesto que les dades aportades són certes

 

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat. Informació bàsica sobre protecció de dades

  

Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions del gencat"

Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència.

Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos

Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència.

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Base de dades de recursos humans"

 

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Finalitat: La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades del personal del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els accessos autoritzats.

Legitimació: Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/